โครงการอาคารเลี้ยงรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกต่างประเทศ