โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม