โครงการงานอาคารศูนย์ตรวจการณ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง กรมเจ้าท่า